Hva koster en inkassosak i 2017?

Det blir igjen enda dyrere å betale sine regninger for sent. Ved hvert årsskifte foretas justering av inkassosatsen, rettsgebyret og forsinkelsesrenten. Dette er avgjørende i forhold til hva det koster når man betaler for sent og påvirker alt fra purregebyret på den første purringen til hva det koster å tvangsselge en bolig.

Følgende justeringer i grunnsatsene er foretatt:

Inkassosatsen: Kr 700,- (tidligere kr 670,-)

Rettsgebyr: Kr 1049,- (tidligere kr 1025,-)

Forsinkelsesrentesatsen: 8,50 %

Inkassosatsen og rettsgebyret vil gjelde for hele 2017. Forsinkelsesrentesatsen vurderes halvårlig og kan bli endret fra 1.7.2017.

Slik blir inkassogebyrene i 2017:

Purregebyr. Kr 70,-

Utenrettslige inndrivningsomkostninger (inkassosalær) for 2017:

Beløp på hovedstol:        Enkelt salær         Tungt Salær

0-2500                          350,-           700,-
2500-10000                      700,-          1400,-
10000-50000                    1400,-          2800,-
50000-250000                   2800,-          5600,-
Mer enn 250000                 5600,-         11200,-

Her kan du lese om forskjellen på enkelt og tungt salær.

Retslige omkostninger ved forliksklage og utleggsforretning:

Forliksklage: kr 1049,-

Skriving av forliksklagen: kr 1049,-

Utleggsbegjæring: kr 1783,-

Skriving av utleggsbegjæring: kr 1049,-