Selv om spørsmålet om utbetaling av feriepenger og skattepenger ikke har noen direkte relevans til inkasso, så har det indirekte betydning av flere årsaker. Feriepenger og skattepenger benyttes av svært mange skyldnere til å innfri inkassogjeld og er således et tema av generell interesse for våre lesere og noe vi ser mange har spørsmål rundt.

Slutten av juni er den vanligste utbetalingsmåneden for både feriepenger og skattepenger.

For å svare på spørsmålet i hovedoverskriften først. Skattepenger utbetales i de fleste tilfeller til vanlige lønns og trygdemottakere i slutten av juni. Næringsdrivende får normalt dette utbetalt i begynnelsen av august. Begge gruppene kan imidlertid risikere at skatteoppgjøret og dermed utbetaling av skattepengene ikke kommer før i slutten av oktober. Nettstedet skattepenger.net har en ryddig artikkel som oppdateres og justeres fortløpende fra år til år og eventuelt i løpet av året dersom nye opplysninger om justeringer av datoene kommer fra skatteetaten. Du kan lese artikkelen her om når skattepengene utbetales for inneværende år.

Når det gjelder feriepenger er svaret litt mer komplisert. Hovedregelen er at du skal få utbetalt feriepengene på siste utbetalingsdato for lønn før arbeidstakeren tar sin hovedferie, for de fleste er dette i slutten av juni. Dersom du har sluttet i jobben hvor du har feriepenger til gode så kan du kreve feriepengene utbetalt på første utbetalingsdato etter at du sluttet, arbeidstaker kan eventuelt avtale med arbeidsgiver å vente med utbetalingen til året etter når ferie faktisk skal tas og/ eller for å slippe å trekke forskuddsskatt av feriepenger. Du kan lese mer detaljer om utbetaling av feriepenger på feriepenger.org. Der kan du også lese om hvordan feriepenger skal regnes ut samt det evig gjentagende spørsmålet som dreier seg om det er skatt på feriepenger eller ikke.

En moderne skattejakt for inkassobransjen!

Utbetaling av skattepenger og feriepenger skjer som nevnt over typisk i slutten av juni og regnes som den mest innbringende perioden for inkassobransjen i hele året. Av samme grunn legges innkrevingsrutinene i stor grad opp til denne perioden for å presse eller lokke skyldner (avhengig av sakens status) til å prioritere å betale akkurat deres krav. Dette fremfor andre krav eller at skyldner rett og slett skal ta seg friheten til eksempelvis bruke feriepengene på det de er ment til, nemlig ferie.

Skyldnere som sliter med gjeld og inkasso lever i en anstreng økonomisk hverdag og mange har allerede påleggstrekk/ utleggstrekk i sin lønn eller trygd. Utbetaling av feriepenger og eventuelle skattepenger til gode er gjerne den eneste gangen i året hvor skyldnere får en litt større pengesum til disposisjon og har dermed mange alternative «hull å fylle» med disse pengene. Spørsmålet er således hva som er mest fornuftig å bruke disse på. Akkurat dette er det ikke noe fasit svar på.

Den vanligste anbefalingen og den tryggeste anbefalingen er selvfølgelig å anbefale å prioritere å betale gjeld fremfor annet forbruk. Dette er for de fleste mest fornuftig men ikke alltid. Dersom din bolig, bil eller andre eiendeler trenger helt nødvendig vedlikehold så kan det være mer fornuftig å prioritere dette. Bolig og bil er man mer eller mindre avhengige av og dersom disse ikke kan brukes lenger så har man et stort problem, gjerne større en den aktuelle gjelden.

Dersom du er «nedsnødd» av gjeld vil du sjeldent oppleve noe umiddelbar bedring av å innfri noe av denne med feriepenger eller skattepenger. Dersom vaskemaskinen eller lignende har røket og du vasker for hånd så vil en ny vaskemaskin gjøre en betydelig endring i din livskvalitet. Du skal ikke la deg presse eller overtale til å velge bort en ny vaskemaskin til fordel til å betale gjelden din dersom du selv mener at dette er en riktig prioritering for deg.

Det ligger i navnet hva feriepenger er ment til, ikke la deg presse til å prioritere bort ferie!

Det er en grunn til at det er lovbestemt at arbeidstakere har krav på feriepenger. Ferie fra jobb innimellom er nærmest som en menneskerett og regne og ikke noe inkassobyråene burde ta seg friheten til å presse arbeidstakere til å velge bort. Ferie trenger for øvrig ikke å innebære å reise på en dyr ferie til syden. Det kan likegodt være noen avslappende uker hjemme hvor du kun finner på forskjellige ting hjemme eller i lokalmiljøet for å «lade batteriene».

De fleste kan leve med å bruke noe av feriepengene på annet en ferie ett år og innfri noe gjeld og samtidig ta en litt kortere eller billigere ferie. Dersom du imidlertid ikke har hatt ferie på flere år og på toppen av det hele har familie og barn så bør du absolutt prioritere ferie fremfor betjening av gammel inkassogjeld. Ferie er helsebringende. Ved å ivareta helsen så tar du ikke bare vare på deg selv, du tar også vare på din fremtidige arbeidsevne noe som kreditorfellesskapet også burde verdsette av egne interesser.

Selvfølgelig må du bruke sunn fornuft, dersom valget vil føre til tvangssalg av huset så bør du tenke deg godt om. På den andre siden kan det å bli kvitt eid bolig i en slik situasjon til fordel for leid bolig for mange oppleves som en befrielse da de slipper å leve med trusselen om tvangssalg hengende over seg. I denne sammenheng minner vi om at det er særdeles viktig å forsøke å få til et frivillig salg fremfor et tvangssalg.

De fleste kreditorer er store profesjonelle aktører som mer eller mindre spekulerer i mislighold av gjeld. Dette gjelder ikke minst spekulative oppkjøpere av gjeld som ofte står som eiere av eldre gjeldsposter. Disse lider ikke noen nød av at de må vente enda lenger på pengene sine. Prioriter derfor alltid ditt eget beste når du velger å prioritere din bruk av feriepenger og skattepenger. Vi minner dog om at betjening av gjeld ofte, men ikke alltid, er en fornuftig disponering av penger du har til overs.

Kan kreditorene ta beslag i feriepengene og skattepengene?

Siden ferie er en rettighet alle har og feriepenger er ment å erstatte lønn i ferien så kan det ikke legges ned utlegg i dette utover vanlig løpende månedlig utleggstrekk. Feriepengene dine er således normalt trygge.

Når det gjelder skattepenger til gode så er det litt større risiko for at kreditorer tar beslag i dette. Spesielt dersom du har gjeld til offentlige kreditorer så vil disse nesten alltid benytte retten til å motregne sine krav mot skattepenger til gode. I vanlige utleggssaker hos namsmannen så skal du imidlertid være mer uheldig hvis feriepengene ikke kommer deg i hende selv om skattepenger til gode ikke er fritatt for beslagsrett. For det første skal avholdelsen av en utleggsforretning matche veldig med utbetalingen og namsmannen skal vite at du har skattepenger til gode.

Vær imidlertid oppmerksom på at dersom du har større beløp på lønnskontoen så kan det tas pant i den delen av midlene som går utover 2 måneders livsopphold til din familie. Lønnskontoen er i utgangspunktet godt beskyttet ved betalingsmislighold så lenge du bruker opptjente midler relativt fortløpende. Dersom du plutselig får en større utbetaling av både feriepenger og skattepenger så kan du risikere at det tas pant i deler av midlene dersom du er uheldig ved at det avholdes utleggsforretning mens midlene er på konto og aktuell namsmyndighet finner på at det skal foretas undersøkelser om det er mye penger på konto (namsmenn tar seg vanligvis ikke bryet med å sjekke dette selv om de har full mulighet til å gjøre det).

Dersom du har mye midler på lønnskonto som du ikke vil at kreditorene får tak i så kan det være fornuftig å overføre deler av disse til en person du stoler 100% på og som ikke har gjeldsproblemer. Eventuelt kan du ta ut noe i kontanter eller betale andre regninger før forfall for å beskytte midler. Vær oppmerksom på at namsmannen kan ta pant i kontanter også men det er vanligvis ikke noe denne vil finne ut av at du har dersom du ikke forteller det selv. Vi minner om at kreditorunndragelse kan være straffbart men er ikke noe du bør bekymre deg for nevneverdig i denne sammenhengen.

Vær forsiktig med å fortelle inkassobyrået at du har utbetaling av større beløp på gang.

Tenk deg svært godt om før du forteller inkassobyrået at du har større utbetaling av penger på gang. Dette gjelder ikke bare feriepenger og skattepenger men også arv, gaver, lotterigevinster og alt annet. Mange forteller dette til inkassobyrået i håp om å få til en avtale om redusert oppgjør eller betalingsutsettelse. I praksis resulterer det ofte i det motsatte. Du får ingen reduksjon av gjelden og inkassobyrået igangsetter rettslige skritt for "sikkerhets skyld". Dette for at du ikke skal velge andre prioriteringer når pengene endelig kommer. Dersom du vil få til en reduksjon av et krav bør du heller si at et familiemedlem er villig til å dekke kravet dersom du får en betydelig reduksjon av kravet.