Dersom du mottar et inkassokrav og ikke kan eller vil betale hele kravet umiddelbart, så bør du betale hovedstol direkte til kreditor. Det er flere grunner til dette.

Det er vanskelig for inkassobyrået å forsvare rettslige skritt ovenfor kreditor når hovedstol er betalt.

Det er normalt kreditor som skal dekke utlegg til rettsvesenet ved igangsetting av rettslige skritt som forliksklage eller utleggsforretning. Dersom kreditor har mottatt innbetaling av sitt hovedkrav så vil det fort skape dårlig stemning mellom kreditor og inkassobyrået dersom inkassobyrået likevel presser igjennom igangsetting av rettslige skritt på kreditors regning.

Det er ikke noe for kreditor å hente på dette bortsett fra muligens noen få rentekroner når hovedstol allerede er betalt. Dette vil uansett ikke kunne forsvares opp mot kostnadsrisikoen ved rettslige skritt. Dersom skyldner ikke er søkegod (ikke betalingsdyktig) så er det kreditor som blir sittende med regningen frem til kravet eventuelt blir betalt en gang i fremtiden. Dette er derfor ikke populært hos kreditorene.

I de aller fleste tilfellene vil derfor en skyldner, som velger å betale hovedstolen til kreditor på et tidlig tidspunkt i inkassoprosessen og før rettslige skritt, oppleve at de kun mottar purringer pr. post og telefon i 3 år fremover frem til foreldelse nås. Vi må poengtere at dette ikke er noen garanti og inkassobyrå og kreditor er i sin fulle rett til å igangsette rettslige skritt på restkravet, dog er dette som nevnt sjeldent i kreditors interesse.

Pengene kommer frem der de hører hjemme, hos kreditor.

Det er tross alt kreditor du skylder penger, ikke inkassobyrået. Dette gjelder også inkassosalæret som rent juridisk er noe du skylder kreditor og ikke inkassobyrået. Inkassosalæret kan imidlertid ikke være høyere enn maksimalsatsene (de satsene alle inkassobyrå bruker) og kan samtidig ikke være høyrere enn det kreditor faktisk betaler for tjenesten. Dermed ender det slik at inkassobyrået beholder inkassosalæret, et salær som rent juridisk kreves inn for kreditor som betaling for arbeidet med inkassosaken.

Ved å betale hovedstol direkte til kreditor er du sikret at pengene kommer frem til denne, eller i hvert fall blir kreditor oppmerksom på at du har gjort en delbetaling dersom inkassobyrået krever at innbetalingen skal overføres til dem. I de fleste tilfeller beholder kreditor innbetalingen selv. Til og med inkassobyråene er avhengig av sine kunder (kreditorene) og ønsker ikke å irritere disse for slike enkeltsaker.

For mange skyldnere er det ekstra viktig å gjøre opp selve hovedkravet til kreditor så fort som mulig, spesielt dersom de har litt personlige relasjoner med kreditor. Da er det en fin ting å betale hovedstol direkte til dem slik at en føler at en har ordnet opp ovenfor kreditor selv om det gjenstår omkostninger til inkassobyrået.

Det beregnes ikke rentes rente av forsinkelsesrenter.

Inkassobyråene vil, dersom høyere rente ikke allerede er avtalt, nesten uten unntak legge på forsinkelsesrente på sine krav. Forsinkelsesrenten justeres halvårlig og er i første halvår 2018 på 8,5 % pr år. Dersom høyere rentesats er avtalt, noe som er typisk på forbrukslån og kredittkort, så vil denne rentesatsen benyttes. Dette kan fort være en årlig rente på opp mot 30 %.

Dersom du betaler frivillige delbetalinger på inkassogjeld så kan du fritt kreve at dette skal gå til dekning av hovedstol. Dersom du betaler direkte til kreditor er det ingen tvil om at dette var hensikten og hovedstol skal dekkes først dersom det ikke klart fremgår noe annet i avtalevilkår eller senere avtale mellom skyldner og kreditor eller inkassobyrå.

Når du betaler ned direkte på hovedstol så sørger du for at beregningsgrunnlaget for renter faktisk reduseres for hver innbetaling. Dersom du bare betaler på rentene så blir beregningsgrunnlaget aldri mindre og fører til at mange aldri blir ferdige med slike inkassosaker. Dersom du da betaler mindre i månedlige avdrag enn det som påløper i renter så vokser bare gjelden til tross for innbetalingene.

Du bestemmer selv dekningsrekkefølgen ved frivillige betalinger

Så lenge du foretar en frivillig innbetaling på et inkassokrav så er det du som bestemmer dekningsrekkefølgen, forutsatt at du gir føringer for dette. Hvis ikke vil dette reguleres av avtalen mellom inkassobyrået og kreditor, noe som nesten alltid innebærer at hovedstol dekkes inn sist etter inkassosalær, rettslige omkostninger og renter. Du må gi beskjed om hva du ønsker dekket før eller senest ved betaling, hvis ikke bestemmer kreditor og inkassobyrået dette.

Vær oppmerksom på at inkassobyrået kan sette som en forutsetning for at de skal godta en frivillig avdragsordning at de skal bestemme dekningsrekkefølgen. Veldig ofte nevner de ikke dette ved avtaleinngåelse og du kan dermed opplyse dette rett før eller på innbetalingen. Dersom du gjør det på innbetalingen må du ikke bruke KID nummer men skrive som betalingsinformasjon at det er til dekning av hovedstol.

På småkrav dekkes gjerne renter sist etter hovedstol av praktiske årsaker da de siste rentekronene slettes av administrative årsaker. Når det gjelder større krav som typisk gjelder forbruksgjeld som forbrukslån og kredittkort dekkes nesten alltid renter ført. På denne måten kan inkassobyrået og kreditorene "melke" kravet nesten til det uendelige ved å akseptere avdragsordninger som ikke dekker mer enn rentene.

Veldig ofte krever de litt mer enn månedlige renter for "syns skyld" da de vet at svært få avdragsordninger går gjennom hele løpet uten mislighold av avtalen. I disse periodene løper rentene i påvente av ny avtale. Vi har sett utallige eksempler på saker hvor skyldner har betalt titalls av avdrag på gammel forbruksgjeld uten at hovedstol er endret i det hele tatt og rentene er høyere enn ved oppstart.

Vær oppmerksom på rentefradraget

Ved å betale hovedstol direkte til kreditor ifør renter og inkassoomkostninger så får du heller ikke fradrag for inkassorenter på skattemeldingen. Det er året du betaler renter som utløser rentefradraget og ikke året disse påløper. Uansett er dette ikke et punkt som bør påvirke at du velger å betale hovedstol før renter men vi syntes det er verdt å nevne likevel.

Hvorfor oppfordrer vi til at inkassobyrået skal snytes for inntekter?

Den norske inkassobransjen opptrer ikke i henhold til lovens intensjoner og fungerer som et sugerør inn i gjeldstyngede norske husholdninger. Dersom det var tilfellet hadde inkassobransjen ikke opptrådt med "no cure, no pay", noe som medfører at skyldnere som betaler også betaler for dem som ikke gjør det. De hadde da faktisk krevd dekket det en inkassosak faktisk kostet dem i inkassosalær og krevd kreditor for dette dersom skyldner ikke betalte.

Det er "big business" å drive inkassovirksomhet i Norge og bransjen går med gigantoverskudd. Kampen mellom inkassobyrået og skyldner om skyldners svært begrensede midler er som Davids kamp mot Goliat. Hvem heier ikke på David når de ser en slik i utgangspunktet ujevn kamp fra sidelinjen?

Når det er sagt er det ikke alltid kreditors sti er mye renere enn inkassobyråets. Vi unner kreditorene til selskaper som Oslo Creditsevice AS og dets etterfølgere som spekulerer i tvilsomme krav, like lite å få inn penger som inkassobyråene. Det samme gjelder tilbydere som grovt utnytter sine kunder med urimelig høye renter.

Har du betalt hovedkravet før du mottok inkassokravet?

Dersom du har betalt hovedstol (hovedkravet), purring eller inkassovarsel til kreditor før du mottok inkassokravet og før arbeidet med å overføre saken til inkasso ble iverksatt, så kan det være at du ikke er pliktig til å dekke inkassosalæret. Du kan lese mer om dette i denne artikkelen.