For de fleste er det fornuftig å informere sin familie, venner og muligens arbeidsgiver og kollegaer når man havner i betydelige betalingsproblemer. Dette kan gi deg noen å prate med om problemene, hjelp i forskjellige varianter, samt forståelse for hvorfor du må si nei til aktiviteter som koster penger og må spare inn på julegaver og lignende.

Av og til ser man imidlertid et behov for å holde sine inkassoproblemer for seg selv. Dette kan skyldes noe så enkelt som stolthet, eller at du har en stilling hvor tillit, spesielt økonomisk troverdighet er ekstra viktig. Det kan også være å ivareta din økonomiske integritet for å opprettholde muligheten til å få refinansiering eller lignende.

Vi skal i denne artikkelen ikke belære deg om når det er fornuftig å være åpen om gjelds og inkassoproblemer eller når du bør holde tett, men fokusere på hva du kan gjøre for å beskytte omdømmet ditt. Noen tiltak bør alle gjøre, slik som å sperre seg selv for kredittsjekk, mens andre tiltak er mer tosidig og har også negative sider.

Sperr deg selv for kredittsjekk.

Inkasso er ikke ensbetydende med betalingsanmerkninger, men dersom du har pådratt deg slike anmerkninger, så er det ingen hensikt at noen som helst skal foreta en kredittsjekk av deg. Da bør du like godt sperre deg selv for kredittsjekk, noe vi har skrevet en egen artikkel om hvordan du gjør.

Dersom du har fått inkasso, men ikke har pådratt deg betalingsanmerkninger, og har en økonomisk situasjon som kan forsvare et nytt låneopptak i form av refinansieringslån, så er det kritisk at du unngår betalingsanmerkninger i det minste frem til dette er forsøkt fått på plass.

Unngå betalingsanmerkninger etter inkasso.

Det er hovedsakelig to måter du kan pådra deg betalingsanmerkninger på som privatperson ved inkasso. Dette er dersom du misligholder en avdragsordning med inkassobyrået, eller 30 dager etter det er igangsatt rettslige skritt på uomtvistede krav (typisk utleggsforretning eller forliksklage).  

For å unngå dette må du sørge for at du inngår avtaler med inkassobyrået for å holde saken/ sakene unna rettssystemet. Samtidig er det viktig at du ikke inngår avdragsordninger om du ikke klarer å holde, da det i seg selv vil føre til en betalingsanmerkning.

Hvordan unngå at arbeidsgiver finner ut av dine betalingsproblemer?

Inkassobyråer har taushetsplikt og kan ikke informere din arbeidsgiver om dine betalingsproblemer. Kreditor derimot er ikke omfattet av dette på samme måte. Vær oppmerksom på dette dersom en kreditor holder til i lokalmiljøet eller kjenner arbeidsgiver på annen måte, da dette kan bli en kilde til at arbeidsgiver finner ut av dine problemer.

Den vanligste måten en arbeidsgiver finner ut av at en arbeidstaker har betalingsproblemer på, er ved at det blir avholdt en utleggsforretning mot skyldner. Da vil namsmannen ofte ta kontakt med arbeidsgiver før avholdelse for å finne ut om og hva du har i inntekt der. Dersom det blir lagt ned et utleggstrekk (tvangstrekk i din lønn), så må arbeidsgiver informeres om dette av namsmannen.

Det å holde saken unna namsmannen blir dermed vesentlig og løsningen på dette er igjen og unngå utleggsforretning. Dette unngår du ved å innfri kravet, eller mer sannsynlig inngår en avtale med kreditor eller inkassobyrået.

Hvordan unngå at naboer, familie og venner finner ut av dine betalingsproblemer?

Det er ikke uvanlig at post havner i feil postkasse og selv om konvolutten ikke åpnes, så er forsendelsen likevel ganske avslørende, spesielt når det er post fra namsmannen. Det er tre ting du kan gjøre for å beskytte at posten din havner i feil hender.

  • Sørg for at du har en brukerkonto hos Digipost, E-boks og lignende, og åpne for at mest mulig post kan sendes elektronisk. Samtykk til elektronisk kommunikasjon der du kan.
  • Sett lås på postkassen din. Da er posten i det minste trygg når den har kommet så langt.
  • Sørg for at kreditorer og inkassobyrå til enhver tid har riktig adresse.

Videre er sperring av kreditt, som vi allerede har vært inne på, et tiltak som kan redusere denne risikoen noe, selv om det er sjeldent dette skjer på grunn av ordningen med gjenpartsbrev hvor du blir informert dersom noen har foretatt en kredittsjekk av deg. Du vet imidlertid ikke alltid hvor dine naboer jobber, og det kan være en kredittsjekk er en del av deres naturlige jobb. Eliminer denne muligheten ved å sperre deg selv for kredittsjekk.

Løsøreregisteret og eiendomsregisteret (grunnboken) er offentlig tilgjengelig for alle, og alle kan om dem vil søke om det er heftelser på din bil eller bolig. Dette er det imidlertid ikke så mange som tenker på, men hvis de vil kan de finne alt som er registrert der. Dette betyr igjen at det å unngå en utleggsforretning med påfølgende utleggspant i din bil eller bolig kan skade ditt omdømme.

Hvordan beskytte deg selv ovenfor media?

Dersom du har en spesiell jobb, eller er i en spesiell personlig situasjon, kan media mene at dine økonomiske problemer har offentlig interesse. Å få brettet ut økonomiske problemer i media kan være en ekstra stor belastning, gjerne med det bakspeilet at det er en grunn til at media mener dette er av allmenn interesse i ditt tilfelle. Du kan med andre ord gjerne være i et negativt søkelys i utgangspunktet, noe som er en belastning i seg selv.

Igjen er det de samme tingene du kan gjøre. Sperre deg selv for kredittsjekk, beskytte posten din og unngå utleggsforretning som er det vesentlige.

Konkurs, tvangssalg og gjeldsordning.

Dersom ting går så galt at du eller ditt selskap går konkurs, boligen din blir lagt ut for tvangssalg eller du må søke gjeldsordning, så er det vanskelig å unngå at ingen fanger opp dette. Da kommer vi inn på neste punkt som er det å skaffe seg en dekkhistorie.

Lag en dekkhistorie.

Med dette mener vi ikke at du skal dikte opp en utrolig historie uten rot i virkeligheten, men at du skal bli enig med deg selv om en historie som du forteller til omverdenen hvor du sminker litt på sannheten og bygger mest mulig sympati.

Vi kan ikke gi deg en mal på en historie her, men kan gi deg noen ting å tenke på i denne sammenheng:

  • Folk flest er veldig forståelsesfulle for personer som har vært uheldige i næringslivet. For eksempel konkurs. Spesielt dersom dette skyldes en eller få enkelthendelser som gjerne var utenfor din kontroll.
  • Dersom du sier at du har fått betalingsproblemer fordi du var kausjonist for noen og gikk på en smell i den forbindelse, så får du mer sympati enn dersom du har vært uforsiktig og pådratt deg for mange forbrukslån uten nødvendig grunn.
  • Betalingsproblemer på grunn av plutselig arbeidsledighet eller sykdom er lettere å få sympati for enn at det har oppstått uten slike plutselige endringer i livssituasjonen.
  • Du kan si at du var litt uforsiktig med pengene fordi du ventet en større utbetaling, for eksempel arv, men så var det noe som skar seg.

Som du ser er det mange muligheter på hvordan du kan bygge opp en historie som passer for deg, men ikke overdriv og tenk over hva som lett kan avsløres og ikke. Det må være lov å lyve litt forsiktig i denne sammenhengen, inkassoproblemer er jo tross alt en personlig ting og ikke noe omgivelsene normalt har noe med.

Det eneste du ikke må gjøre er å lyve dersom du trenger en kausjonist, privat lån eller lignende til refinansiering. Det er særdeles umoralsk og i mange tilfeller også lovbrudd.

Utleggsforretning ødelegger mye.

Som det kommer frem tidligere i artikkelen så er en utleggsforretning ofte det steget i en inkassoprosess som kan ødelegge mye for ditt omdømme. Du risikerer betalingsanmerkning, at arbeidsgiver blir kjent med betalingsproblemer samt registrering i offentlig tilgjengelige registre.

Det er derfor viktig å være klar over dette og forsøke i størst mulig grad å forhindre dette for å ivareta ditt omdømme. Selv om det avholdes en utleggsforretning er det relativt liten mulighet for at naboer, familie og venner finner ut av dette dersom de ikke er unaturlig nysgjerrige, men arbeidsgiver vil på dette tidspunktet bli informert.

Inkasso er aldri verdens undergang.

Husk at uansett hvor tøft det kan føles å stå oppe i gjeldsproblemer, spesielt når korthuset rakner, så er det ikke verdens undergang.

 Du har alltid rett til å beholde den delen av din inntekt som er nødvendig til livsopphold og nødvendige boutgifter.

Selv om arbeidsgiver blir kjent med dine betalingsproblemer, såer dette nesten aldri grunn til oppsigelse eller andre negative konsekvenser i arbeidsforholdet.

Dersom betalingsproblemene blir helt uhåndterlig, er det alltid en mulighet å søke om gjeldsordning, noe som medfører en ny start etter 5 år dersom du får det innvilget.