De fleste får sitt første møte med inkasso enten ved et uhell i form av at de har glemt å betale en regning eller ved at de sakte men sikkert over tid har sett at endene ikke møtes. Til slutt tipper det da gjerne over til at den ene gjeldsposten etter den andre havner hos inkassobyråene. Mange får også sitt første møte med inkasso enkelt og greit fordi det er et ukorrekt eller omtvistet krav som aldri skulle havnet hos et inkassobyrå men dette er et helt annet tema som vi ikke går nærmere inn på i denne artikkelen.

Det er mange finansielle aktører og gjeldsrådgivere som reklamerer med at de kan hjelpe deg med refinansiering av smålån og annen gjeld til tross for at du har inkassosaker og betalingsanmerkninger. Den egentlige realiteten er at en forutsetning for at dette i det hele tatt skal være aktuelt så må du kunne stille sikkerhet i form av bolig med friverdi. Vær forsiktig og oppmerksom på aktører som virker å love annet enn dette. Spesielt enkelte gjeldsrådgivere har ikke annet å tilby enn at de forsøker å hjelpe deg med en utenrettslig gjeldsordning eller reduksjon av gjelden. Dette trenger dog ikke å være feil løsning for deg men har ingenting med refinansiering av gjelden å gjøre.

Kan jeg få refinansiering med inkasso?

Svaret på spørsmålet er ja, noe som er overraskende for mange. Inkasso saker i seg selv er noe som ikke automatisk havner i noe register som bank og finansieringsinstitusjoner har tilgang til. Det er først når det er igangsatt rettslige skritt og dette er mer enn 30 dager siden dette tiltaket ble igangsatt. Det forutsettes også at inkassosaken ikke er omtvistet for at det kan registreres betalingsanmerkning. Det kan derfor gå lang tid fra en sak går til inkasso før det eventuelt blir registrert en betalingsanmerkning på saken. I denne perioden er det ikke noe betalingsanmerkning registrert på deg forutsatt at du ikke har det fra før og ingen bank eller finansieringsinstitusjon kan således finne ut at du har inkassosak gående. Inkassosaken er således ikke til hinder for å få lån eller refinansiering for å refinansiere flere smålån og andre gjeldsposter.

Mange banker stiller imidlertid spørsmål, enten skriftlig eller muntlig om du har eller har hatt inkassosaker på deg. Ved å lyve på et slikt spørsmål kan du i ytterste konsekvens bli dømt for svindel men dersom hensikten uansett er at du skal betale ut gjelden så kommer dette etter all sannsynlighet aldri til å få noen konsekvens for deg. Vi skal ikke oppfordre deg til å gjøre dette da det kan oppfattes som en oppfordring til svindel og uredelighet men det er en kjensgjerning av bankene i ettertid ikke har noen som helst verktøy til å finne ut av gammel uoppgjorte inkassosaker, dette så lenge alle saker innfris med det aktuelle lånet. Mange vil heller ikke se noe moralsk problem med å gjøre dette. Eventuelle senere saker vil jo uansett ha nyere dato enn lånet og vil således ikke vekke mistanke. Vær uansett forsiktig dersom du begir deg ut på denne taktikken.

Når banken vil innfri gjelden for deg

Når det er snakk om refinansiering av mange smålån eller andre gjeldsposter er det ikke uvanlig at banken vil betale inn lånet for deg med det nye lånet. Dette for å være sikker på at alt gjøres opp og at du ikke blir fristet til å bruke lånet til annet en det er tiltenkt slik at situasjonen din etterpå faktisk ender opp med å bli verre enn noen gang. Dersom du da har saker til inkasso som det ikke er registrert betalingsanmerkning på disse så kan du likevel havne i en skvis dersom du har opplyst at du ikke har inkassosaker eller har gitt andre feil opplysninger til banken om gjeldens størrelse eller lignede.

Refinansiering med betalingsanmerkninger

I det øyeblikket du har fått registrert en eller flere betalingsanmerkninger på deg blir det hele mye vanskeligere. Så vidt oss bekjent medfører betalingsanmerkning automatisk avslag hos alle banker og finansieringsinstitusjoner i Norge. Det å få lån med betalingsanmerkninger uten sikkerhet eller kredittsjekk er ikke et reelt alternativ for å si det enkelt. Ingen søknad vil gå gjennom automatisk og du må eventuelt gjennom en grundig manuell vurdering. Dette er fortsatt nærmest umulig dersom du ikke kan stille fast eiendom som sikkerhet for et refinansierings lån. Kan du stille slik sikkerhet, enten i form av egen bolig eller bolig til familie med friverdi. Det er vanlig i mange slike saker at foreldre stepper inn og stiller en helt eller delvis nedbetalt bolig som sikkerhet for barns refinansieringslån. Dette er også den metoden de fleste gjeldsrådgivere vil anbefale deg i en slik skakkjørt situasjon hvor du har få eller ingen andre muligheter til å komme deg på bena igjen bortsett fra en gjeldordning.

Det beste dersom du går for en slik løsning er å oppsøke banken du tradisjonelt har hatt et kundeforhold til, eventuelt banken til de som stiller sikkerhet for deg. Selv om kundelojalitet langt på vei betyr det samme i dag som det gjorde før i tiden så kan dette likevel ha betydning i slike saker. Det er også alltid en fordel å sitte ansikt til ansikt med saksbehandleren i en slik situasjon en å forsøke å ordne det via telefon da du er avhengig av litt sympati og godvilje fra bankens side. Det andre alternativet er å oppsøke banker som har spesialisert seg på denne type refinansiering som Bluestep eller Bank2. Hos slike aktører kan du imidlertid vente deg dårligere betingelser og betydelige etableringsgebyrer i forhold til hva en normal bankforbindelse. Når du først har et lån hos en slik aktør bør du så fort som mulig etter at du har fått en ren kredittsjekk forsøke å få byttet over til et tradisjonelt boliglån, spesielt dersom det kun er egen bolig som er stilt som sikkerhet. Selvfølgelig så må du jo se betingelsene an, noen har veldig høyt etableringsgebyr på slike lån men gunstig rente. Dersom etableringsgebyret allerede er betalt så kan det likevel være fornuftig å bare beholde lånet.

Vær imidlertid oppmerksom på at banker normalt ber om kopi av selvangivelsen ved nye lånesøknader om boliglån eller andre større lån. Ved å ha et lån til en slik aktør oppført på selvangivelsen så er det et indirekte signal på at du tidligere har hatt betalingsproblemer, noe som kan være avgjørende i tvilstilfeller. Det er da også viktig å tenke på at selv om lånet er borte den ene året så står det på selvangivelsen helt til selvangivelsen for det andre påfølgende året kommer.

Bankenes plikt til å foreta kredittvurdering og frarådningsplikt

Etter finansavtaleloven har norske finansieringsinstitusjoner faktisk plikt til å gjennomføre en forsvarlig kredittvurdering av sine kunder. Dette er ikke nødvendigvis bare en kontroll av om du har betalingsanmerkninger men at du er i stand til å betjene det lånet du søker om. Dersom banken er i tvil eller burde vært til om du er i stand til å betjene lånet men mot formodning velger å gi deg lånet til tross for dette så har de frarådningsplikt. Denne frarådningsplikten gjelder både ovenfor lånetakeren selv og eventuelle kausjonister. Dersom banken ikke gjennomfører forsvarlig kredittvurdering og/ eller ikke bruker frarådningsplikten kan du faktisk kreve lemping (reduksjon) av gjelden og i grove tilfeller slippe å betale tilbake lånet i sin helhet.