Dersom du sliter med inkassogjeld så forstår du hva vi mener med overskriften. I juni måned er pågangen fra inkassobyråene ekstrem intens i alle former enten det er telefon, brev, sms, e-post, personlig oppsøk eller gjerne en kombinasjon av disse tiltakene. Rettslige skritt synes også å være mer hyppig denne måneden. Dersom du sliter med mange inkassosaker så kan det hele fremstå som et alvorlig inngrep i privatlivet fred.

Det er relativt forståelig at inkassobyråene er ekstra pågående i juni ut i fra et rent økonomisk perspektiv, men et man kan stille seg spørsmålet om det moralske og hvorvidt det i enkelte tilfeller er i strid med god inkassoskikk. Det virker nemlig ikke som om inkassoselskapene har noe kontroll på hvor mange henvendelser de sender ut til hver skyldner. Det skal gjerne sendes brev og sms på hver sak i tilegg til telefonoppringning. Dette er kanskje overkommelig for dem som har en utestående sak eller to men det er overraskende mange som sliter med titals inkassosaker i forskjellig størrelsesorden, uten at de har noe som helst å tilby sine kreditorer. Det er gjerne avholdt utleggsforretning nylig med intet til utlegg men dette klarer ikke inkassoselskapet å fange opp i den store pengejakten i juni.

Dette er årsakene til den intense inkassopågangen i juni

Skattepenger

Slutten av juni er tid for utbetaling av skattepenger for dem som har skattepenger til gode, penger som selvfølgelig inkassobyråene vil ha tak i før du bruker dem til å dekke andre utgifter. Nær halvparten av den norske befolkningen får penger igjen på skatten, for mange av disse kan dette utgjøre betydelige summer. Problemet med skattepenger er at inkassobyråene ikke vet hvem som får penger igjen på skatten og hvem som får restskatt. Denne uvitenheten løser inkassobyråene på en enkel måte ved å intensivere pågangen ovenfor alle sine skyldnere. Det sier således seg selv at for dem som har fått restskatt så er det lite oppløftende med ekstra intens pågang fra inkassobyråene i tilegg til at de må betale selve restskatten.

Feriepenger

Feriepenger utbetales også gjerne i slutten av juni eller i begynnelsen av juli. Dette er noe de aller fleste får utbetalt dog er det viktig å huske at det skal kompensere for manglende inntekt når skyldner faktisk har ferie. Problemet er at feriepenger for mange utbetales sammen med juni lønningen slik at de blir sittende med en dobbel utbetaling av lønn og feriepenger men med den bakside at pengene skal holde dobbelt så lenge. Det er imidlertid mye forskjellige rutiner i forhold til dette og mange større arbeidsgivere forsøker å organisere utbetaling av feriepenger slik at dette kommer i sammenheng med den måneden man faktisk har ferie uten vanlig lønnsutbetaling. For dem som får dobbelt opp er forståelig at de føler seg litt ovenpå i en kort periode og det kan derfor virke fornuftig å betale ut inkassogjeld når pågangen er så intens. Tenk deg derfor om to ganger før du velger dette alternativet.

Lønnsutbetaling uten skattetrekk fra Nav

Feriepenger skal det ikke trekkes skatt av så sant de utbetales året etter at de er opptjent og arbeidstaker ikke har bedt om at det trekkes skatt på feriepengene. For dem som går på forskjellige trygdeytelser fra Nav hvor det ikke spares opp rett til feriepenger på samme måte men i stedet for gis lik bruttolønn i alle årets 12 måneder er juni likevel spesiell. Dette fordi juni er en måned hvor det ikke skal trekkes skatt av trygdeytelser. Da Nav klienter naturligvis er noe overrepresentert hos inkassobyråene så er de få tusenlappene de får ekstra utbetalt i juni også noe inkassobyråene gjerne vil at skal benyttes til å dekke inkassogjeld. Husk også at feriepenger ikke er skattefrie selv om de er trekkfrie, du betaler bare litt mer skatt resten av året for å kompensere for den trekkfrie måneden.

Kommende ferieavvikling hos inkassobyråene

Juli er en typisk feriemåned i Norge, også hos inkassobyråene. Det er lite inntekter i Juli sammenlignet med resten av året og det kommer mindre saker til inkasso da de som sitter på disse oppgavene hos oppdragsgiverne gjerne har ferie selv. De store oppdragsgiverne har imidlertid gjerne automatisert disse prosessene så saker går til inkasso like effektivt i juli som resten av året. På grunn av ferietiden som kommer i juli med lave inntekter ønsker inkassobyråene å melke skyldnerne mest mulig i forkant samt at saksbehandlerne vil ha rent bord når de tar ferie. De tar derfor frem alle de gamle sakene som har ligget halvveis glemt og setter i gang tiltak på disse slik at det ikke ligger ugjort arbeid "igjen på pulten" (i praksis i inkassoprogrammet).

Rettsferie

I Norge er det rettsferie fra 1 Juli til 15 august. Det avholdes normalt ikke rettsmøter i rettsferien og mange formelle frister og ankefrister løper ikke i denne perioden. Dette betyr at det i praksis ikke skjer noen ting med saker hos forliksrådet, tingretten og til dels hos namsmannen (avhengig av hva saken gjelder). På grunn av dette streber inkassobyråene etter å sette i gang rettslige tiltak i juni i god tid før rettsferien slik at dokumentene skal bli forkynt til skyldner før rettsferien.

Når blir pågangen så intens at det er i strid med god inkassoskikk?

Ifølge inkassoloven § 8 er det er i strid med god inkassoskikk å bruke inkassometoder som utsetter noen for urimelig påtrykk, skade eller ulempe. Det finnes med andre ord en grense mellom rimelig og urimelig påtrykk, skade eller ulempe. Dersom du for eksempel har 15 saker hos samme inkassobyrå (faktisk ikke uvanlig) så går dette byrået klart over grensen dersom de sender brev, sms, e-post og ringer deg i alle 15 sakene, gjerne dobbelt opp dersom de ikke har fått tilfredsstillende tilbakemelding (i deres øyne) fra deg. Dersom det samme selskapet i tilegg har fått en utleggsforretning i retur med resultat "intet til utlegg" så er dette klart i strid med god inkassoskikk med så intens pågang all den tid de burde forstå at du har lite eller ingenting å tilby. Dette skjer faktisk veldig ofte da slike oppgaver igangsettes ved systemmessige massekjøringer hvor det ikke fanges opp forhold som det bør tas hensyn til. Slike systemmessige utfordringer er i alle tilfeller inkassobyråets problem og ikke skyldners problem.

Dersom du opplever slik trakassering fra et enkelt inkassoselskap så bør du sende klage til inkassoklagenemnda dersom det ikke er igangsatt rettslige skritt på saken/ sakene. Dersom det er gamle saker som har vært til behandling i rettsapparatet eller namsmannen så sender du en henvendelse til Finanstilsynet. Det er i slike tilfeller vesentlig at du kan dokumentere den intense pågangen. Ta vare på alle brev, skriv ut e-poster, ta "screenshot" av sms og telefonloggen på mobiltelefonen din. Husk at noe intensitet i pågangen skal du tåle så bruk fornuften i forhold til at du ikke klager inn bagateller.

Velg det som er mest fornuftig for deg

Ikke la inkassobyråene diktere dine prioriteringer men dersom du har mulighet til å bli kvitt betalingsanmerkninger ved å bruke skattepenger og/ eller feriepenger til å betale ut inkassogjeld og dermed bli kvitt alle dine betalingsanmerkninger så er dette noe du absolutt bør vurdere. Dersom du klarer å betale ut de sakene du har betalingsanmerkning på har du et godt utgangspunkt for å få innvilget refinansiering til tross for eventuelt gjenstående inkassosaker. Bare ikke glem at du skal ha penger å leve for også i ferien din i sommer men det kan kanskje i slike tilfeller løses med en påfølgende refinansiering.