Det er ikke alltid like lett for personer med gjeldsproblemer, med dertil tilhørende inkassosaker og betalingsanmerkninger, å få betalingskort i norske banker. Nå er det imidlertid svært lett å få et gratis utenlandsk debetkort og samtidig få en fin mulighet til å beskytte penger mot beslag fra namsmannen.

Selv om norske banker ikke kan nekte kunder å opprette lønnskonto og utføre betalingstjenester til vanlige vilkår, så gjør de gjerne det de kan, for å gjøre det mest mulig problematisk å opprette et kundeforhold hos dem. Det betalingskortet du til slutt tilbys er gjerne dyrt og lite avvendelig, spesielt når man er i utlandet.

De siste årene har det dukket opp en ny forretningsmodell i direkte konkurranse til den tradisjonelle banknæringen. Dette er mulig på grunn av nye teknologiske løsninger i kombinasjon med tilpasninger i EU regler, slik som betalingstjenestedirektivet og e-pengedirektivet, som gjør det enklere å tilby slike tjenester uten å måtte tilby fullstendige banktjenester.

Det er i dag en rekke europeiske tilbydere, som tilbyr både gode og gratis debetkort som er meget anvendelige i både inn og utland. Dermed kan alle få ett eller flere gratis debetkort med gode betingelser, selv om man er registrert med betalingsmislighold.

Den enkleste måten å få ett gratis debet kort på, er å laste ned appen til en eller flere aktører som tilbyr dette. For nordmenn er LunarWay, N26 og Revolut gode alternativer. Alle disse er i utgangspunktet er helt gratis, så lenge man velger den enkleste løsningen til den respektive aktøren.

Du får normalt tilsendt kortet i løpet av 2 uker etter du har registrert deg og bestilt et gratis debetkort. Penger overfører du enkelt via nettbanken din (kan medføre gebyr i din bank), eller via et vanlig Visa eller Mastercard i norsk bank.

Felles for disse aktørene er at de i de aller fleste tilfellet er tilknyttet MasterCard eller Visa, tilbydere som er bredt akseptert over hele verden. Siden leverandørene er tilknyttet et EU- land, så er du godt sikret av felles Europeisk lovverk, når det gjelder sikring av midler i form av innskuddsgaranti eller lignende.

EU har nemlig også en ordning som medfører sikkerhet for midler på konto, selv om denne garantien ikke er like stor som i Norge. For et beløp som er vanlig å ha stående på debetkortet derimot, er denne garantien imidlertid omfattende nok.

Tilbyderne vi omtaler i denne artikkelen, samt tilsvarende tilbydere kan enten være en fullverdig bank, et e-pengeforetak eller en betalingsformidler. En fullverdig bank er det tryggeste, men også e-pengeforetak og betalingsformidlingstjenester er underlagt strenge regler for å sikre kundenes midler, samt at de er underlagt tilsyn fra tilsvarende organer som det norske Finanstilsynet.

Hva er et debetkort?

Et debetkort er rett og slett det motsatt av et kredittkort. Mens du på et kredittkort tar opp gjeld når du bruker kortet, så trekkes man ved bruk av debetkort fortløpende av en positiv saldo på en tilhørende konto.

I Norge er det normalt å ha et brukskort tilknyttet lønnskontoen. Dette er typisk et debetkort som er knyttet opp til den norske BankAxept løsningen, samtidig som det er en Visa eller Mastercard del på kortet. Dette benyttes dersom brukerstedet ikke har BankAxept, typisk ved internetthandel eller bruk i utlandet.

Visa og Mastercard er betalingsformidleingsselskap med et omfattende nettverk av brukersteder rundt i hele verden. Visa og Mastercard tilbyr ikke kort direkte til sluttbruker, og benytter seg alltid av en samarbeidende bank eller annen betalingsformidler.

Det er banken eller betalingsformidleren som avgjør om et Visa eller Mastercard skal være et debetkort eller kredittkort, og som eventuelt bærer risikoen for mislighold av et kredittkort. Et Visa eller Mastercard kan dermed være enten debetkort eller kredittkort.

Det er normalt at et debetkort har påskriften "debet" eller "prepaid" på kortet mens et kredittkort gjerne har påskriften "credit".

Debetkort med gratis vekslingstjeneste er en stor fordel på utenlandsreiser.

En tjeneste de fleste av disse tilbyderne har, er en gratis vekslingstjeneste i appen som tilhører kortet. Dette innebærer at du før du bruker kortet gjerne velger valutaen i det landet hvor du befinner deg i. Dette gjør du i kortets tilhørende app, hvor du velger aktuell valuta, og kostnadsfritt veksler om din kortsaldo til denne valutaen.

Du slipper dermed å betale et valutapåslag, noe som er standard når du bruker ett tradisjonelt debet eller kredittkort utstedt av norsk bank.

Når du reiser hjem, eller når du har gjennomført handelen, så kan du veksle tilbake til annen valuta etter eget ønske. Dette koster ingenting, men du kan tape eller tjene penger på slik veksling frem og tilbake, ettersom hvordan de to kursene har utviklet seg i forhold til hverandre. Dette kan imidlertid likegodt medføre en gevinst som et tap.

Med denne gratis vekslingstjenesten, så får du allerede her en fordel på rundt 2 % av ditt kortbruk i utlandet. Dette er en fordel som du ellers må betale for i alle norske banker, i form av valutapåslag på ditt kortbruk.

Vær oppmerksom på at vekslingskursen som benyttes er en løpende vekslingskurs. Dersom du veksler utenom bankens åpningstider eller på helligdager, så kan tilbydere ta et lite risikotillegg for kurssvingninger utenom deres kontroll, ved veksling på slike tidspunkt.

De eksemplene vi har sett er imidlertid på 0,5 % slikt risikotillegg, totalt 1 % når man veksler først den ene veien og så tilbake. Uansett er dette fortsatt under det som er normalt i valutapåslag, men det er likevel greit å være klar over og forsøke å veksle utenom disse tidspunktene.

Det er veldig enkelt å fryse debetkortet og bestille erstatningskort.

Felles for alle kortene er at du veldig enkelt kan fryse kortet i appen. Dette kan være aktuelt dersom kortet er på avveie, selv om du ikke tror at du har mistet det. Da kan du fryse det og så fort det dukker opp igjen kan du gjenåpne det like fort.

Det er med andre ord slutt på telefonkø og kronglete prosess frem og tilbake, noe som gjør at mange utsetter det lengst mulig før de sperrer kortet ved mistanke om tap eller tyveri, da de gjerne vet av erfaring at det ofte dukker opp igjen.

Dersom kortet ikke kommer til rette, eller du er redd for at dine kortdata har kommet på avveie og du dermed frykter misbruk, så kan du enkelt bestille et erstatningskort for rett rundt hundrelappen.

Gratis kontantuttak, men vær oppmerksom på gebyr i selve minibanken.

Flere av kortene tilbyr gratis kontantuttak, spesielt i EU og USA er dette vanlig. Vær imidlertid oppmerksom på at mange minibanker i utlandet legger på sitt eget gebyr, selv om din kortleverandør ikke legger på noe ekstra.

Når det er sagt så ville dette gebyret også kommet i tillegg på ett tradisjonelt debet eller kredittkort, men da i tillegg til korttilbyders gebyrer.

Hvordan tjener disse kortselskapene penger?

Når du gjennomfører kjøp av varer eller tjenester med kortet så er dette gratis for deg, men brukerstedet må betale en avgift på et par prosent til Visa eller Mastercard. En betydelig del av dette gebyret skyfles videre til utstederen av kortet, slik som aktørene vi omtaler her. Denne andelen til kortusteder er forholdvis høy, fordi det fra gammelt av er tilpasset at Visa og Mastercard hovedsakelig er kredittkort, og dette var ment å kompensere for risikoen til kortutsteder.

Selv om disse debetkortene er gratis, så forsøker tilbyderne å selge deg diverse tilleggstjenester.

Den vanligste tilleggstjenesten er et tilbud om oppgradering av kortet, mot betaling av et månedlig gebyr. Da får man gjerne fordeler som man er kjent med fra tradisjonelle kredittkort, slik som reiseforsikring, utvidede bruksmuligheter, gratis kontantuttak, tilgang til lounger på flyplasser og lignende. Omfanget av slike ekstratjenester gjenspeiles normalt i prisen man betaler for en slik oppgradering.

Ellers så kan du typisk også kjøpe slike tilleggstjenester enkeltvis i appen tilhørende kortet. Du kan for eksempel i Revolut sin app kjøpe reiseforsikring for enkeltdager til ca. kr 10,- pr dag. Når du begynner reisen bestiller du dette og når du er kommet hjem så avslutter du tjenesten. Dersom du reiser på 7 dagers charterferie, så betaler du dermed kun for disse 7 dagene for totalt kr 70,-.

Siden systemet er lagt opp til aktiv bruk av appen, så er dette også en glimrende markedsplass for å annonsere tilleggstjenester. Dette kan være salg av hotellrom, flybilletter, forsikringer og mye mer.

Det er også mye som tyder på at disse aktørene fremover vil tilknytte seg partnere og tilby cashback ved bruk av kortet hos partnerbedriften. Et eksempel på dette er at du som kunde får f.eks. 5% rabatt hos en butikkjede eller i en nettbutikk, når du bruker det aktuelle kortet til å betale med. Samtidig får korttilbyderen noen prosenter for å ha henvist deg til dem. Cashback er en markedsføringsform i fremmarsj og passer glimrende sammen med slike kort produkter.

Det er imidlertid liten tvil om at for øyeblikket så ligger den største ekstra inntjeningsmodellen for disse aktørene i å selge deg oppgradering fra et gratis kort til et kort med et månedlig gebyr, hvor du samtidg får en del ekstra tjenester inkludert. Det er derfor viktig å holde tungen rett i munnen når du bestiller et slikt debetkort, da du hele tiden forsøkes ledet inn på slike kort fremfor gratis kort.

Hvilke tilbydere av gratis debet kort finnes?

Nedenfor har vi fremmet enkelte av de mest populære aktørene innen dette nye markedet. Dette er ikke alle aktørene, men de som er mest omtalt og aktive i markedet for tiden, og som tilbys til norske brukere.

Vi forteller deg navnet på de forskjellige tilbyderne, hvordan du blir kunde og hvordan du får kort hos dem. Vi vil også forsøke å trekke frem noen av de viktigste fordelene og ulempene hos den enkelte, slik at det er letter for deg å sette tilbyderne opp mot hverandre og velge det kortet som passer deg best.

Når det er sagt så er det ingenting i veien å bestille kort fra alle disse tilbyderne, siden det er helt gratis å bestille et kort og få det tilsendt. Det er kun Revolut som tar et lite gebyr for å sende deg et fysisk kor,t men til gjengjeld kan du slippe dette ved å bestille et virtuelt kort som kan brukes som et vanlig kort ved alle typer kjøp via internett.

LunarWay, fordeler og ulemper:

Lunarway er en dansk aktør som også retter seg direkte mot norske forbrukere. Appen er på norsk og du kan veksle til norske kroner i appen.

I appen til LunarWay kan du koble til alle dine norske kontoer og dermed få full oversikt over din økonomi. Dette er en ny mulighet som vil bli mye mer utbredt fremover og kalles «open banking». Dette er et resultat av det nye betalingstjenestedirektivet i EU. For øyeblikket er det kun LunarWay som tilbyr dette for norske kontoer blant appene vi omtaler.

Fordeler med debetkort fra LunarWay:

 • Siden det er en skandinavisk tilbyder, så tilbys det norsk språk og kundeservice samt at appen er på norsk.
 • Enkel og gratis veksling i appen.
 • Gratis kontantuttak i EU og EØS området, samt i USA. 1,2 Euro i gebyr pr. uttak i resten av verden.
 • Foreløpig er LunarWay den eneste tilbyderen, hvor du kan knytte andre norske kontoer opp mot kortet og foreta overføringer direkte.
 • Ingen krav til innskudd før kortet sendes til deg.

Ulemper med debetkort fra LunarWay:

 • Selv om kortet og appen fungerer bra, så fremstår det hele som litt uferdig.
 • Foreløpig ingen ekstratjenester, men det er varslet at det vil komme.
 • Få valutaer er tilgjengelige. Det er kun NOK, SEK og EUR som det kan veksles til. Det betyr fortsatt kan brukes over hele verden, men når det brukes i land som ikke benytter disse valutaene, så må det veksles til Euro først. Ved bruk i slike land vil det da påløpe et ekstra vekslingsgebyr på 0,4 % for vekslingen mellom Euro og landets valuta.

Grunnleggende data om LunarWay:

 • Kortet er helt gratis å anskaffe.
 • Bestilling av kort og innlogging kan kun skje via egen app til mobil.
 • Kortet er et debet Mastercard.
 • Du kan fylle på kortet via ett tradisjonelt debet eller kredittkort. Du kan også knytte til din konto i vanlig bank og overføre penger direkte fra konto.
 • Foreløpig den eneste tilbyderen som tilbyr «open banking» for norske kontoer, hvor du kan knytte til norsk bankkonto i appen.

Utdrag fra LunarWay sin prisliste:

 • Pris på kort: Kr 0,-.
 • Årlig kortavgift: Kr 0,-.
 • Erstatningskort: 13 Euro.
 • Valutaveksling i app: 0 %, men 0,5 % når valutamarkedet er stengt.
 • Kontantuttak i EU, EØS og USA: Gratis
 • Kontantuttak utenfor EU, EØS og USA: 1,2 Euro.
 • Bruk av kort i EU, EØS og USA: Gratis
 • Bruk av kort utenfor EU, EØS og USA: 0,4 % i ekstra valutavekslingsgebyr.

N26, fordeler og ulemper:

N26 er en tysk tilbyder som også er en fullverdig bank. Dette er dermed et meget trygt alternativ.

Hos N26 får du enkelt et helt gratis kort, uten noen krav til innskudd før kortet sendes til deg. Du kan velge mellom flere forskjellige kort typer, både gratiskort og ett business kort med utvidet muligheter til et månedlig gebyr på 9,90 Euro i måneden.

Fordeler med debetkort fra N26:

 • Ekstra trygt siden det er en bank du blir kunde hos.
 • Brukervennlig app.
 • Kontoen kan også administreres via en nettleser.
 • Innebygd kart i appen som viser alle minibanker i nærområdet som kan benyttes med kortet. En flott tjeneste selv om du skal ta ut penger med annet kort.
 • Dersom noen i din omgangskrets har N26 kort, så kan du enkelt overføre penger dere imellom, på samme måte som man er vant med i en tjeneste som Vipps.
 • Du kan sette en rekke innstillinger på kortet. Du kan blant annet velge om kortet kan brukes i utlandet, om det kan brukes til å handle på nett og om det kan brukes til kontantuttak. Du kan dermed velge vekk det som ikke er aktuelt for deg og dermed minimere muligheten for misbruk. Du kan også sette bruksgrenser for daglig kjøp og kontantuttak.
 • Et kortdesign som er nytt og vekker oppsikt.

Ulemper med debet kort fra N26:

 • Du kan foreløpig kun overføre penger via en utenlandsbetaling fra din norske bankkonto. Dette vil medføre et gebyr hos din norske bankforbindelse og vil ta 2-3 virkedager. Du bør derfor overføre litt større beløp om gangen, for at dette ikke skal bli ulønnsomt i lengden.
 • Du får kun 5 gratis kontantuttak i EU land pr.mnd. Etter dette kommer det et gebyr på 2 Euro pr. uttak. Utenfor EU kommer det et gebyr på 1,7 % fra første uttak i tillegg.

Grunnleggende data om debet kort fra N26:

 • Kortet er gratis å bestille. Du trenger ikke å gjøre innskudd først.
 • Bestilling av kort og senere bruk kan gjøres både via mobil app og vanlig nettleser.
 • Kortet er ett debet Mastercard.
 • Kortet fylles ved en bankoverføring til utlandet.
 • Tilbyder er N26 Gmbh som er en tysk bank.

Utdrag fra N26 sin prisliste:

 • Pris på kort: Kr 0,-.
 • Årlig kortavgift: Kr 0,-.
 • Erstatningskort: 6 Euro.
 • Kontantuttak i EU: 5 første uttak gratis. Deretter 2 Euro i gebyr pr. uttak.
 • Kontantuttak utenfor EU: 1,7% i gebyr på alle uttak i tillegg til ovenstående.
 • Bruk av kort: Gratis i hele verden

Dersom du finner denne artikkelen nyttig og ønsker å gi oss en liten gest tilbake, så kan du oppgi referanse kode: terjem3192 ved bestilling av ditt N26 kort.

Revolut, fordeler og ulemper:

Revolut er et britisk selskap og vil derfor etter Brexit ikke være regulert under EU regelverket. Dog vil det fortsatt reguleres av britisk lov og Storbritannia er kjent for å ha et velfungerende finanssystem. Vi tror derfor at det ikke vil medføre noen nevneverdig risiko å bestille et Revolut kort.

Revolut er den eneste tilbyderen av dem vi har testet, som krever at du overfører kr 100,- før du får bestilt et kort. Selve kortet er gratis, men du må betale ca. kr 54,- for levering av kortet. Du kan imidlertid begrense deg til å ha et helt gratis online virtuelt kort som kan brukes til all handel på internett.

Dette er forøvrig den eneste tilbyderen av som benytter seg av Visa sitt debet kort, mens de andre benytter seg av Mastercard. Dette skal imidlertid ikke si noe fra eller til da begge er like anerkjent og akseptert internasjonalt.

Hos Revolut kan du også bestille et virtuelt kort til engangsbruk helt gratis, og dette kan du gjøre et ubegrenset antall ganger. Dette er et virtuelt kort som opprettes kun med tanke på en enkelt transaksjon og er ugyldig etter dette. Dette er genialt dersom du for eksempel skal bestille noe hos en aktør du ikke stoler helt på, eller du er redd for å bli lurt inn i en eller annen form for abonnement. Dette er et glimrende ekstra sikkerhetslag for bruk ved spesielle kjøp via internett.

Fordeler med Revolut debet kort:

 • Ved bestilling av virtuelt kort, så får du ditt kort omgående. Du slipper å vente på postforsendelse av at fysisk kort.
 • Du kan bestille et gratis virtuelt engangskort, noe som gir deg ekstra sikkerhet ved kjøp hos tvilsomme aktører.
 • Mulighet for å handle kryptovalutaveksling. Forutsetter at du har oppgradert deg til Premium kort eller har vervet 3 venner.
 • Gratis veksling for inntil kr 50000,- pr. mnd.
 • Enkle overføringer mellom brukere av Revolut.
 • Du kan overføre penger til Revolut via norsk bankkonto til Revolut sin norsk bankkonto, og dermed unngå ekstra gebyrer ved utenlandsbetaling.

Ulemper med Revolut debit kort:

 • Du må sette inn kr 100,- før du kan bestille et kort.
 • Du må betale for levering av et fysisk kort. Dette koster imidlertid ikke mer enn kr 54,- og er en engangskostnad frem til kortet må fornyes etter en del år.

Grunnleggende data om Revolut:

 • Kortet er helt gratis å anskaffe, men du må betale ca. kr 54,- for forsendelsen til deg.
 • Dersom du nøyer deg med et virtuelt kort, så er dette helt gratis og uten forsendelse. Du får derfor tilgang til kortet omgående.
 • Bestilling av kort og innlogging kan kun skje via egen app til mobil.
 • Kortet er et debet Visa kort.
 • Du kan fylle på kortet via ett tradisjonelt debetkort eller kredittkort. Du kan også overføre fra din norske bankkonto til Revolut sin norske bankkonto og dermed slippe gebyr ved utenlandsbetaling. Om ønskelig er det også mulig å overføre penger via Swift utenlandsbetaling.

Utdrag fra Revolut sin prisliste:

 • Pris på kort: Kr 0,-.
 • Årlig kortavgift: Kr 0,-.
 • Forsendelse av kort: Kr 53,99 (standard forsendelse) eller kr 198,99 for ekspresslevering.
 • Erstatningskort: 6 Euro + gebyr for levering i.h.t. ovenstående.
 • Valutaveksling i app: Gratis for inntil kr 50000,- pr. mnd. Deretter 0,5%.
 • Kontantuttak i minibank: Gratis for inntil kr 2000,- pr. mnd. Deretter 2 % i gebyr.
 • Bruk av kort til kjøp: Gratis. Ubegrenset bruk overalt.

Dersom du benytter denne linken til å bestille ditt Revolut kort, så kan du også få en velkomstbonus på kr 100,- etter nærmere vilkår.

Andre tilbydere av gratis debetkort:

Det er en rekke tilbydere av tilsvarende debet kort. Eksempler på dette er Bung og Monese. Bung har vi bestilt og fått tilsendt kort, men det hele virker foreløpig noe uferdig og uklar prisstruktur. Vi vil derfor foreløpig ikke anbefale dette kortet. Monese vil vi teste nærmere før vi uttaler oss nærmere om dette, men det kan se ut til at det er en del smågebyrer her og der på kortet som er gratis.

Slik søker du på et gratis debetkort:

Først må du laste ned tilbyderens app. Dette gjør du enkelt ved å gå inn i Play Store dersom du har Android, eller App Store dersom du har Iphone. Deretter søker du enkelt og greit på tilbyderens navn, for eksempel "N26", og laster ned den aktuelle appen.

Når appen er lastet ned, så åpner du appen. Det videre løpet er deretter selvforklarende for å bestille et kort og for å ta appen i bruk.

Det er vanlig i den innledende prosessen at du må ta bilde av passet ditt, samt et bilde av deg selv med mobilkameraet. Dette bildet kan de dermed sammenligne med bildet på passet ditt. Dette kan oppleves som problematisk i forhold til personvernet, men er noe tilbyderen er nødt til å gjøre for å holde seg innenfor det Europeiske hvitvaskingsregelverket.

Når du har bestilt kortet, så kommer dette i posten i løpet av 7-14 dager. Dette er noe vi har testet og kan bekrefte at fungerer effektivt. Dersom du bestiller et virtuelt kort fra Revolut, så vil dette være tilgjengelig omgående.

Det er fortsatt helt gratis selv om du aldri benytter kortet.

Felles for alle disse gratis kortene er at du trygt kan bestille et slikt debetkort uten at du risikerer å måtte betale noe (med unntak av Revolut hvor du må sette inn kr 100,- først).

Selv om du aldri bruker kortet, så vil det være gyldig helt frem til utløpsdato uten omkostninger. Dersom du ikke bruker kortet før det når utløpsdato (typisk 3-5 år etter bestilling), så kan du imidlertid ikke regne med at tilbyderen finner det hensiktsmessig å fornye kortet.

Ett utenlandsk debetkort er en fin måte å beskytte midler mot beslag fra namsmannen.

Mange av våre lesere sliter med inkassoproblemer med dertil tilhørende rettslig inkasso og utleggsforretning via namsmannen.

Selv om din lønnskonto er relativt godt sikret mot beslag, så lenge du ikke har mer enn en månedslønn innestående, så vet du aldri når du møter på en overivrig lensmannsbetjent eller namsfogd.

Selv om du har gjeldsproblemer, så kan det likevel skje at du har en del midler tilgjengelig på et beløp som går godt utover en månedslønn, og dermed risikerer du at dette tas beslag i. Selv om det hovedsakelig er fornuftig å betale ned på gjeld i en slik situasjon, fremfor å spare opp større summer, så kan det likevel av en del ulike årsaker fortsatt være hensiktsmessig å ha en del penger tilgjengelig.

Ved å overføre penger til ett eller flere utenlandske debetkort, så sikrer du deg mot at namsmannen kan ta beslag i disse midlene. Namsmannen kan nemlig kun ta beslag i eiendeler som befinner seg i Norge.

Du er imidlertid ikke 100% trygg på at det ikke kan tas beslag i midlene. Det finnes muligheter for at kreditor kan forsøke å inndrive kravet via rettslige skritt i det aktuelle landet midlene befinner seg i.

Dette forutsetter imidlertid først og fremst at kreditor er klar over at du har midler i det aktuelle landet. Det finner dem ikke ut av hvis ikke du forteller dem det.

For at et inndrivingsforsøk i utlandet i det hele tatt skal være aktuelt, så bør det også være et relativt omfattende beløp det er snakk om, for at slike tiltak skal være hensiktsmessige ut ifra et økonomisk perspektiv. I praksis så kan du dermed være relativt trygg på at midlene får være i fred på en slik konto.

Det er forøvrig viktig at du ikke unnlater å opplyse om slike midler på skattemeldingen (selvangivelsen), da du er pliktig til å opplyse om formue i utlandet. Skatteetaten har gode rutiner for å avdekke formue i utlandet, spesielt når det gjelder midler på konto i andre EU land hvor det er et tett samarbeid for utveksling av slike opplysninger.

Du har for så vidt en opplysningsplikt til namsmannen også, selv om namsmannen ikke kan ta pant i disse midlene. Namsmannen kan imidlertid trekke dette ifra i beregningen av hvor mye du trenger til neste lønnsutbetaling, og dermed ta pant i midler på din norske lønnskonto, selv om dette beløpet da er mindre enn en månedslønn. Det enkleste er dermed å ikke dele mer opplysninger med namsmannen enn strengt tatt nødvendig.