Finansklagenemnda inkasso (tidligere inkassoklagenemnda)

Postadresse: Finansklagenemnda inkasso, Postboks 53 Skøyen, 0212 OSLO

Besøksadresse: Finansklagenemnda inkasso, Drammensveien 145, 0277 OSLO

Telefon: 23 13 19 60

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Send klage via online klageskjema ved å trykke her.

 

Finansklagenemnda inkasso er en klagenemnd som behandler saker relatert til utenrettslige inkassoomkostninger hvor det er tvist mellom forbruker og inkassobyrå. Finansklagenemnda inkasso behandler ikke saker hvor skyldner er næringsdrivende. De behandler heller ikke saker som omhandler rettmessigheten av selve hovedkravet, det er kun rettmessigheten av inkassosalæret før rettslig behandling som klagenemnda kan ta stilling til.

Før 1.1.2017. var inkassoklagenemnda en selvstendig klagenemnd. Fra 1.1.2017. ble klagenemnda fusjonert med Finansklagenemnda og heter nå Finansklagenemnda inkasso. Klagenemnda er et samarbeid mellom inkassobransjen v/ Virke inkasso og forbrukerrådet med hjemmel i inkassoloven kapittel 7. Finanstilsynet pålegger alle inkassoselskap som får foretaksbevilling til å drive fremmedinkasso (inndrivning på vegne av andre) å tilknytte seg nemnda. Alle tvister om rettmessigheten av inkassoomkostninger mellom forbruker og fremmedinkassoselskap kan således klages inn for nemnda uavhengig av hvilket selskap inkassokravet kommer fra.

På Finansklagenemndas hjemmeside finner du publiserte avgjørelser fra 1.7.2017. dersom du vil søke i eldre avgjørelser kan du sjekke inkassoklagenemnda.no for å se avgjørelser i den forrige inkassoklagenemnda. I lovforarbeidene til inkassoloven ble det påpekt at en av de viktigste oppgavene til klagenemnden ville være å trekke opp skillet i mellom god og dårlig inkassoskikk.

Dette har ført til mange positive avklaringer for begge parter men det har også blitt foretatt noen merkelige beslutninger. Spesielt vil vi trekke frem at den tidligere inkassoklagenemnda har besluttet at brudd på god inkassoskikk kan "repareres" ved å starte en inkassoprosess på nytt ved å sende nytt inkassovarsel og deretter fortsette med nytt inkassosalær. Vi har omtalt saken i egen artikkel hvor vi omtaler denne bekymringsfulle utviklingen i inkassoklagenemnda.