Det er en stor misoppfatning i Norge av at det er forbudt å benytte seg av hemmelige lydopptak av samtaler selv om du er deltaker i samtalen. Dette er faktisk ikke tilfelle, du kan helt lovlig ta lydopptak av samtaler hvor du selv deltar. Dette betyr blant annet at man er i sin fulle rett til å ta lydopptak av telefonsamtale med inkassobyrå, møte i forliksrådet og møte med namsmenn og andre tjenestemenn man kommer i kontakt med i forbindelse med en uoppgjort inkassosak.

Hvordan er regelverket vedrørende hemmelige lydopptak?

Det er klart at så lenge du deltar selv i et møte eller samtale så har du lov til å foreta et hemmelig lydopptak av samtalen. Du trenger i slike tilfeller ikke å informere de andre partene i samtalen om dette. Vær imidlertid veldig klar over at dersom du ikke selv er aktiv deltaker i samtale eller møte så beveger du deg fort inn under det som regnes som ulovlig overvåkning, noe som er straffbart. Dersom du er i tvil er det alltid lurt å være på den sikre siden og opplyse om at du tar opptak eller be om samtykke til dette.

Det er også viktig å være klar over at denne retten til å ta opp lydopptak i samtaler hvor du selv deltar kun gjelder når du gjør dette som privatperson i forhold av privat karakter. Dersom det gjelder en jobbrelatert samtale så må du opplyse eller be om samtykke til at samtalen tas opp. Dog gjelder dette ikke i private forhold på arbeidsplassen for eksempel en medarbeidersamtale mellom deg og sjefen, da kan du lovlig ta lydopptak av møtet uten å varsle om det.

Hvordan tar jeg lydopptak av samtaler?

Den enkleste måten å ta opp samtaler på er ved hjelp av mobiltelefonen, noe de aller fleste har i dag. Moderne mobiltelefoner er av så bra kvalitet at du får en veldig bra kvalitet på opptakene. Samtidig er dette i dagens samfunn helt naturlig å legge fra seg på bordet i et møte uten at noen finner det mistenkelig eller unaturlig. Gode apper til formålet avslører deg heller ikke med blinkende lys eller lyd etter at opptaket er startet.

Mange moderne mobiltelefoner har forhåndsinstallerte apper for bruk av lydopptak. Både til å ta opp samtaler i rommet eller til å ta opp telefonsamtaler. Du kan alternativt laste ned apper som automatisk tar opptak av alle telefonsamtaler uten at du trenger å foreta deg noe foran hver samtale. Her kommer vi jo inn på noe av strategien til de plagsomme inkassotelefonene, nemlig å presse frem en samtale og avtale når det passer som minst eller du føler deg beklemt i en sosial sammenheng. Du kan således høre gjennom samtalen i ettertid og vurdere oppførselen til den som ringte deg. Andre samtaler av privat karakter som du ikke ønsker opptak av sletter du med enkelthet i ettertid.

Slik kan en telefonsamtale hjelpe deg i din kamp mot inkassobyrået:

Inkassobyråene i sin skriftlige dialog med skyldnere de siste årene endelig har lært seg (i hvert fall i større grad) å holde seg innenfor god inkassoskikk. De har i stor grad endelig klart å luke ut velkjente feilformuleringer i sine standardbrev som erfarne skyldnere enkelt kunne benytte seg av for å slippe å betale inkassosalær ved å påpeke at formuleringene var i strid med god inkassoskikk. Dette tok imidlertid mange år og forekommer den dag i dag i mindre grad men det skjer fortsatt. Du kan lese eksempler på slike typiske overtramp i denne artikkelen om sjekkliste når du har mottatt inkassokrav.

I telefonsamtaler er det imidlertid fortsatt ganske ville tilstander i forhold til hva overivrige saksbehandlere får seg til å si til skyldnere for å presse frem betalinger. Dette har de i lang tid kunne tillate seg fordi det tidligere ikke har vært normalt at skyldnere har tatt opptak av telefonsamtaler og er noe som tross alt den dag i dag fortsatt skjer svært sjeldent. Dersom en skyldner reagerer på noe som blir sagt blir det fort påstand mot påstand. Saksbehandler setter seg på bakbeina og nekter for å ha sagt det dem blir beskyldt for å ha sagt i en telefonsamtale. Dette kan du nå enkelt fange opp i et lydopptak kun ved å installere en liten app på din mobiltelefon og du har strålende bevis i ettertid.

Vi tør faktisk å påstå at i flertallet av telefonsamtalene mellom inkassobyrå og skyldner blir det begått små eller store overtramp fra saksbehandler sin side. Det kan være brudd på taushetsplikten eller mer eller mindre vage hentydninger/ trusler om dette. Det kan være måten saksbehandler prater til skyldner på (nedsettende eller kjeftende) noe som vil være brudd på god inkassoskikk.

Dersom saksbehandler truer med at kostnader vil påløpe (selv om dette er sannsynlig) så vil det være tilstrekkelig til å være brudd på god inkassoskikk fordi det er stor forskjell på ordet kan og ordet vil i slike tilfeller. Andre eksempler kan være å villede skyldner i forhold til fremtidige skritt og rettslige forhold. Listen over eksempler på hva overivrige saksbehandlere får seg til å si for å presse frem en betaling er lang og et lydopptak gir deg svært enkelt et glimrende overtak på saksbehandler og inkassobyrået.

Hvordan bruke ett lydopptak mot inkassobyrået?

Hva gjør du dersom du erfarer at en saksbehandler "går over streken" i en telefonsamtale og du har et godt lydopptak av samtalen?  Du har da flere valg ettersom hva du ønsker å oppnå. Du kan bruke opptaket til å få ettergitt inkassosalæret ved å sende det over til inkassoselskapets bevillingshaver. Dersom dette ikke er godt nok bør du også sende over opptaket til Finanstilsynet. Dersom inkassobyrået fortsatt ikke vil ettergi inkassosalæret til tross for et avslørende lydopptak så bør du klage saken inn til Finansklagenemnda inkasso.

Dersom lydopptaket er så spesielt at det er av allmenn interesse så bør du også vurdere å gå videre til media med det. Husk i så fall at de fleste norske medier er villig til å holde seg anonym dersom du ønsker det men samtidig blir historien best dersom offeret står frem i nyhetssaken.

Ta lydopptak i forliksrådet

Det er ville tilstander i norske forliksråd. Der sitter det "dommere" uten juridisk kompetanse og det finnes et hav av skrekkeksempler på ufin oppførsel fra medlemmene i forliksrådet mot innklagede. Du bør og kan derfor helt lovlig, ta opptak av møte i forliksrådet så lenge du selv er innklaget og part i møtet. Et slik opptak vil dog ikke ha så mye verdi i forhold til en dom i din disfavør, den må i så fall ankes til tingretten.

Et lydopptak fra upassende oppførsel fra medlemmer i forliksrådet kan imidlertid få stor verdi i forhold til å få belyst de mange rettssikkerhetsmessige problemene dagens ordning med forliksrådene medfører. Du kan enten klage inn oppførselen til fylkesmannen eller gå til media. De aller fleste medlemmene i forliksrådene er avdankede politikere og vet hvor ødeleggende negative moppslag i media kan være for deres gode navn og rykte samt eventuell fremtidige karriere. Sivilombudsmannen kan også være et sted å henvende seg til.

Ta lydopptak i ditt møte med namsmannen!

Du kan selvsagt også ta hemmelig lydopptak i ditt møte med namsmannen. Dette kan f.eks. være i forbindelse med utleggsforretning eller tvangssalg av løsøre. Igjen er det vanskelig å få omgjort en beslutning på grunn av ufin oppførsel fra namsmannen på lik linje som i forliksrådet. Dog er det mye lettere å få opprettet en personalsak dersom namsmannen opptrer ufint. Den normale klageveien er å sende en klage sammen med ditt lydbevis til politisjefen i distriktet. Dersom dette ikke fører frem kan du sende saken til spesialenheten for politisaker. Alternativt er sivilombudsmannen og/ eller media instanser du kan henvende deg til.

Husk forøvrig at de fleste beslutninger fra namsmannen kan påklages til tingretten. Et lydopptak vil imidlertid ha liten nytteverdi i denne prosessen dersom dekningsloven og tvangsfullbyrdelsesloven ellers er fulgt.

Send oss ditt lydopptak!

Har du et opptak fra en telefonsamtale med inkassobyrået eller andre aktører i forbindelse med en inkassosak og lurer på om det som har blitt sagt av motparten er noe du må akseptere eller ikke? Send oss i så fall gjerne opptaket på epost til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. så vil vi gi deg våre kommentarer til opptaket. Vi vil ikke gå videre med opptaket dersom vi ikke får et uttrykkelig samtykke fra deg til dette.

Ta makten tilbake fra inkassobyråene!

Som skyldner med mye gjeld og inkassoproblemer er det lett å føle seg overkjørt og gå inn i en passiv offerrolle. Dette er helt normalt og svært mange skyldnere får frysninger langt oppetter ryggen hver gangs de åpner posten (hvis de i det hele tatt gjør det) eller hver gang telefonen ringer eller det ringer på døren. Ikke la deg herse med men bruk denne glimrende og lovende muligheten til å ta hemmelige lydopptak og ta på den måten litt av makten tilbake over kyniske aktørene som alt for ofte gjør hva som helst for å få penger fra deg.