En ulykke kommer sjelden alene, slik er det også når økonomien rakner. Da har man gjerne over tid hatt et større forbruk over tid hvor man har finansiert forbruk og eldre forbruksgjeld med stadig nye kredittkort og forbrukslån. Man skyver rett og slett en snøball foran seg i en oppoverbakkesom blir større og større og før eller senere går det galt.

Når dette ikke går lenger så rakner gjerne hele korthuset og all gjeld går til inkasso. Kanskje klarer man å betjene noen gjeldsposter, men etter få måneder er det tatt utleggstrekk i din inntekt slik at du kun har penger til boutgifter og helt nødvendig livsopphold. Da går gjerne all annen gjeld til inkasso.

I en slik situasjon er det ikke bare å stramme livbeltet noen måneder og hente seg inn igjen. Da har man gjerne kun to alternativer, en gjeldsordning eller en refinansiering i form av et et omstartslån hvor all den gamle gjelden «bakes inn» i ett nytt og billigere lån.

Et omstartslån kan gi deg en ny start i en slik ellers håpløs situasjon, men det er en del forhold som du må ta med i betraktningen før du forplikter deg til en ny gjeldspost.

Typer omstartslån:

Ingen bank kaster gode penger etter dårlige penger. Likevel er det banker som har spesialisert seg på å tilby omstartslån til personer med betalingsanmerkninger. Dette gjør de imidlertid kun hvis de får god nok sikkerhet for det nye lånet samt god nok betaling.

Man kan dele omstartslån inn i 2 hovedkategorier.

  • Omstartslån med pant i fast eiendom. Her kreves det pant i friverdi i skyldners egen bolig, eventuelt kausjonist sin bolig. Veldig ofte kreves det at også gammelt boliglån inkluderes i et slikt nytt lån.
  • Omstartslån uten sikkerhet. Dette er et typisk et tradisjonelt usikret forbrukslån med bedre betingelser enn man allerede har på det som skal refinansieres. Dette er gjerne kun et alternativ dersom man søker før man har pådratt seg betalingsanmerkninger.

Det finnes også andre løsninger. Dersom man for eksempel har en meget ressurssterk person som vil stille garanti for deg, så kan det være banken kan godta en god gammeldags kausjonisterklæring, men det er typisk noe man går mer og mer bort i fra.

Dette er det viktig at du tenker på ved inngåelse av et omstartslån.

Et omstartslån kan som nevnt gi deg en ny start på en ellers håpløs situasjon. Det er imidlertid mange ting å tenke på før du bestemmer deg for at dette er en god løsning for deg.

Det første er at du faktisk har råd til å betjene det nye lånet. Hvis ikke er det jo bare en utsettelse av et kommende problem. Her gjør jo banken sine egne vurderinger om betjeningsevne, noe de er forpliktet til, men det er alltid en del personlige forhold som de ikke kan ta med i betraktingen. Dette kan være forhold som din helsetilstand. Hvis du er i fast jobb i dag, men forstår at du i løpet av kort tid vil miste din arbeidsevne og må basere deg på trygd videre i livet, så er det noe du absolutt må tenke på. Dette vet ikke banken hvis du ikke forteller dem det.

Et annet forhold er lånebetingelser. Selv om du med pant i fast bolig får betydelig lavere rente enn det du vil få på forbruksgjelden du refinansierer, så vil renten være en del høyere enn på et vanlig boliglån. Det er ikke noen problem i seg selv, men veldig ofte vil banken til tilbyr deg et omstartslån kreve at all geld skal tas med, også ett gamle boliglån. Du kan dermed måtte ta til takk med en rente som er et par prosent høyere enn det du har i dag.

For de fleste er imidlertid et omstartslån det beste alternativet og det eneste alternativet til en gjeldsordning. Det er heller ikke noe i veien for å bytte til en annen bank med vanlig boliglånsrente på et senere tidspunkt, når situasjonen din har stabilisert seg og du er kvitt alle betalingsanmerkninger og spor etter tidligere problemer. Det kan være lurt å vente ca. 2 år da siste skattemelding (selvangivelse) er noe banken ber om kopi av, og som vil avsløre gamle problemer da innfridde gjeldsposter vil komme frem på første skattemelding etter at du refinansierte.