Et veldig vanlig problem for mange gjeldsofre er det faktum at de rett og slett har mistet oversikten over hva de skylder, og til hvem de skylder penger. Det de en gang trodde var billige forbrukslån har resultert i inkassokrav og fordringene har gjerne blitt solgt til profesjonelle oppkjøpere, noe som fort gjør det hele veldig uoversiktlig.

For utenforstående personer som har kontroll på sin privatøkonomi, så kan det fremstå som ansvarsløshet og uvørenhet å hoppe på et billig kredittkort på Beste-kredittkort.no, forbrukslån eller omstartslån, og ikke tenke på at gjelden skal gjøres opp. Det som imidlertid er et faktum, er at på et visst tidspunkt er det å "melde seg ut" og dermed få avstand til sin egen håpløse gjeldssituasjon en form for overlevelsesstrategi. Dette skjer mange selv om de hadde den beste låneavtalen og det beste kredittkort. Det skal også nevnes at mange kreditorer og inkassobyrå er svært flittige til å sende ut brev og mange ganger er det snakk om månedlige regninger som forfaller som legges til og trekkes fra o.s.v. som gjør det svært vanskelig for de fleste å få en oversikt.

Det kan være flere årsaker til at du har behov for å skaffe deg en oversikt over egen inkassogjeld. Først og fremst er første bud for å få en sunnere privatøkonomi at du faktisk har en fullstendig oversikt over alle dine økonomiske forhold. Dette inkluderer selvsagt også inkassogjeld. Dersom du har mulighet til å stille sikkerhet i fast eiendom kan det være aktuelt å sjekke ut refinansiering som en mulig løsning, igjen er en full oversikt nødvendig. I så fall trenger du en verdivurdering fra en eiendomsmegler, sammenlign alle eiendomsmeglere her.

Det samme gjelder dersom du vil få til en utenrettslig eller rettslig gjeldsordning. Det er helt vesentlig å vite hva du faktisk skylder med oppdatert saldo på kravene.

En god start er å ta en kredittsjekk av deg selv, samt sjekke heftelser på dine eventuelle registrerte formuesgoder som bil, motorsykkel og båt. Hvem eier bilen er en fin brukervennlig kommersiell tjeneste, som er et alternativ til å sjekke direkte i brreg.no. Dersom det er heftelser registrert, så går det også frem hvem kreditor er og eventuelt inkassobyrå (prosessfullmektig) som behandler saken.

Dersom du tidligere har bodd i utlandet eller av annen årsak har gjeld i utlandet, slik som et sms lån fra Smslån.io i Sverige, hvor det foreløpig ikke er igangsatt innkrevingstiltak i Norge, så vil ikke gjelden dukke opp i noen norske registre. Da må du selv orientere deg i det aktuelle landet.

Selv om refinansiering i form av kredittkort eller forbrukslån ikke er å foretrekke, så kan det være en midlertidig løsning i enkelte tilfeller. Søk forbrukslån hvis du ønsker litt bedre betingelser ved å samle din gjeld, eller sammenlign kredittkort dersom du trenger kortvarig kreditt. Slike mellomløsninger kan gi deg en mer oversiktlig økonomi slev om det sjelden er en permanent løsning på større gjeldsproblemer.

Virke inkasso (tidligere Norske Inkassobyråers forening) er en forening hvor de aller fleste inkassobyråene i Norge er medlem. Denne foreningen er kjent med denne problemstillingen og har en tjeneste for sine medlemmer hvor de hjelper folk som er i en oppryddingsperiode hvor de ønsker å få oversikt over økonomien sin. Tjenesten funger slik at du fyller ut et skjema på foreningens hjemmeside som du finner på denne linken, du bekrefter din identitet ved bruk av "Bank Id".

Når du sender inn en gjeldsforespørsel via dette skjemaet sendes dette kryptert inn til Virke inkasso som igjen sender det ut til alle sine medlemmer. De inkassobyråene som finner ut at du har gjeld stående hos dem sender deg i løpet av noen uker en oversikt på din registrerte adresse. På denne måten slipper du å ta den tunge telefonrunden til alle inkassobyråer. Ikke glem at du kan ha mer gjeld som ikke er gått til inkasso og dermed ikke blir fanget opp. Dette vil imidlertid normalt være nyere gjeld som du sannsynligvis har relativ god oversikt over allerede.

Husk at gjelden ikke forsvinner dersom noe blir uteglemt i en slik prosess. Gjør derfor det du kan for at alt blir tatt med. Dersom du nylig har byttet navn, adresse eller lignende bør du opplyse dette i tilfelle inkassobyråene ligger litt etter i "vask" av sine registre. Du har alt å vinne ved å få med hele gjelden i en gjeldsforhandlingsprosess eller ved refinansiering.

NB: Ikke glem at dette kun gjelder gjeld som ligger til innkrevning hos norske inkassobyråer som er medlem av Virke inkasso. De få inkassobyråene som ikke er medlem blir ikke tatt med i forbindelse med en slik forespørsel. Det samme gjelder gjeld som ikke er sendt til inkasso samt offentlige kreditorer som gjerne ligger til innkrevning hos det lokale kemnerkontoret, Statens innkrevningssentral eller Nav innkrevning.