Back to Top

Det du lurer på om inkasso og gjeldsproblemer!

Sannheten om "billige" forbrukslån.

Etter å ha fått innblikk i tusenvis av gjeldssaker i årenes løp, både som representanter i inkassobransjen, kemnerkontor og de siste årene via dette nettstedet, så er vi ikke lenger i tvil.

Nesten uten unntak så er misligholdte forbrukslån og kredittkort en viktig del av gjeldsproblemet til norske gjeldsofre. Av disse tilfellene, så begynner problemet ene og alene på grunn av et scenario som beskrevet lenger nede i denne artikkelen.

Dette er nemlig sannheten om "billige" forbrukslån: Markedsført rente på mellom 5 og 10 % årlig rentesats er en misvisende rentesats, som nærmest ingen er i nærheten å få innvilget på sitt lån. I realiteten ender normale lønnsmottakere opp med å få en rentesats på rundt 20 % årlig rente på forbrukslån. På kredittkort er rentesatsen enda høyere.

Når det gjelder sammenligningssider for forbrukslån og kredittkort så kan vi nesten garantere at samtlige av disse er rene reklamekampanjer. Den eneste inntektskilden til slike sider er provisjoner fra lesere som følger linken og søker om forbrukslånene som disse anbefaler. Tro ikke at det er de beste og billigste lånene som anbefales. Det er de lånene som genererer høyest provisjon til nettstedets eier. Derfor kan du ikke stol på slike sammenligningssider.

11 gode alternativer til forbrukslån

Dersom du har normal inntekt og ikke er registrert med betalingsanmerkninger så er det raskt og enkelt å få innvilget et forbrukslån. Forbrukslån er imidlertid sjeldent en god ide da det er både dyrt og motiverer til overforbruk, noe som begge deler er en sikker vei ut i økonomisk uføre.

Dette gjelder ikke minst dersom du tar opp stadig nye forbrukslån for å dekke avdrag på andre forbrukslån og samtidig opprettholde et høyt forbruk. Men hva gjør man hvis man trenger et lån til forbruk eller et lån til refinansiering av gammel forbruksgjeld med høy rentesats?

Vi har med utgangspunkt i dette listet opp 11 punkter nedenfor hvor noen er avhengig av at du kan stille sikkerhet i fast eiendom mens de fleste alternativene ikke stiller noe slikt krav.

Be arbeidsgiver om et lån

Mange blir positivt overrasket over hvor villig arbeidsgiver er til å hjelpe sine ansatte ved økonomiske problemer og utfordringer. Arbeidsgiver føler at de kjenner den ansatte godt og det er normalt gjensidig tillitt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Arbeidsgiver vet at det aktuelle lånet vil få høy prioritet selv om arbeidsgiver er klar over dine eventuelle gjeldsproblemer.

Refinansiering med pant i bolig er fortsatt den beste og enkleste veien ut av gjelds og inkassoproblemer.

I våre artikler legger vi stor vekt på hvordan skyldner skal håndtere urettmessige inkassokrav og useriøs inkassopågang. Useriøs inkassopågang er et stort problem i dagens Norge men det fjerner ikke det faktum at det store flertallet av inkassokrav tross alt er rettmessige fordringer kreditorene har mot sine kunder.

Det er mange juridiske og etiske dilemmaer i forhold til hvordan Norsk inkassovirksomhet drives i dag, likeså kan sies om den aggressive markedsføringen av forbrukslån og kredittkort med skyhøye renter. Vi legger imidlertid vekk disse temaene videre i denne artikkelen og fokuserer på hvordan den enkelte på en enklest mulig måte kan komme seg raskt ut av alvorlige gjelds og inkassoproblemer.

Identifiser hovedårsaken til dine gjeldsproblemer

Det første spørsmålet du bør stille deg selv dersom du begynner å miste kontrollen over din egen privatøkonomi er om problemet skyldes høye renter og gebyrer som gjerne er fordelt på mange smålån og/ eller inkassosaker. Dersom du identifiserer dette til å være hovedproblemet og du samtidig ser at problemet blir løst dersom du kan få refinansiert alle disse ugunstige kravene inn i et felles lån med en rentesats tilsvarende boligrente så er dette løsningen du bør jobbe for som en «plan A».

Gjeldsregisteret fører til at ubenyttede kredittkort trekker ned din kredittverdighet!

Nå lønner det seg å si opp alle ubenyttede kredittkort og rammekreditter (lån du kan utvide uten ny søknad) i god tid før du skal søke om nødvendig finansiering som boliglån, billån eller andre viktige forhold som medfører at du vil bli kredittsjekket.

Endelig er gjeldsregisteret på plass!

Gjeldsregisteret har vært under planlegging i mange år men først nå er det endelig oppe og går og kan tas i bruk av finansieringsforetak, husbanken, Statens pensjonskasse og kommunen i forbindelse med søknad om lån eller kreditt eller utvidelse av slik kreditt samt kommunalt startlån. Opplysningene kan forøvrig ikke hentes ut av disse aktørene til andre formål enn dette.

Kredittopplysningsbyråene har også fått lovbestemt tilgang til gjeldsregisteret for å bruke disse i utarbeidelse av sine kredittscore modeller. De kan imidlertid ikke gi ut opplysningene til sine brukere. Dermed har "håndverkeren på hjørnet" ikke mulighet til å få utlevert oversikt over din konkrete gjeld (med unntak av misligholdt gjeld som det er registrert med betalingsanmerkninger) men de kan indirekte gjette seg frem til at du har mye gjeld dersom du får lav kredittscore uten at det foreligger noen annen åpenbar grunn til det i registrerte inntektsopplysninger, heftelser og eventuell mangel på betalingsanmerkninger.