Back to Top

Det du lurer på om inkasso og gjeldsproblemer!

Innfør maksimalrente på forbrukslån og kredittkort!

Blodrenter er hovedårsaken til gjeldsproblemer hos privatpersoner i Norge i dag!

Overskriften er en drastisk påstand men vi er overbevist om at den er korrekt. I Norge finnes det ingen maksimalrente i forhold til hva som kan avtales som rentesats på usikrede lån som forbrukslån og kredittkort. Det er helt vanlig at renten på slike lån ligger på mellom 20- 30 % og i enkelte tilfeller er renten enda høyere, spesielt effektiv rente på mindre lån. På all annen misligholdt gjeld er det imidlertid satt en maksimalrente som justeres halvårlig ut i fra styringsrenten pluss et tilegg. For tiden er forsinkelsesrentesatsen 9,25 %.

Gi deg selv avslag på kredittsjekk!

Hvordan sperre seg selv for kreditt?

Det har i flere år vært mulighet for å benytte seg av en rettighet til at kreditorer ikke kan foreta en kredittsjekk av deg, en løsning som normalt blir omtalt som "sperring for kreditt". Baksiden med dette er at du ikke kan velge hvem av dine potensielle kreditorer som blir sperret, det er med andre ord alle eller ingen.

Slik løser du gjeldsproblemer

Hvordan bør man gå frem for å løse gjeldsproblemer?

Du kan absolutt ha et gjeldsproblem selv om du fint klarer å betjene dine faste utgifter hver måned. Mange tenker nok at så lenge du har nok igjen til regninger etter at du har trukket ifra det man trenger til bolig og livsopphold så har man ikke et gjeldsproblem. Dette er feil tankegang, man risikerer ikke det samme som dem som ikke klarer å betjene gjelden sin, men dersom man kaster bort mange tusenlapper unødvendig i måneden på dyre kredittkort og forbrukslån vil vi allikevel påstå at man har et problem. Ingen liker å kaste penger og du må gjerne jobbe unødvendig mye for å holde følge med utgiftene.

Her slurver inkassoselskapene!

Folk flest synes inkassogebyrene er urimelig høye selv om de til en viss grad kan forsvares med store driftkostnader med å holde en seriøs inkassovirksomhet i gang.

De aller fleste inkassoselskapene drives med solid overskudd, noen selskap har så høyt overskudd at det kan stilles et stort spørsmål med hva dette skyldes. Er disse selskapene ekstremt dyktige til å drive inn penger og har funnet metoder de andre ikke vet om? Det er lite sannsynlig. Mer sannsynlig er det at disse har vært dyktige/ heldige med at den kundemassen de har leverer svært lønnsomme saker noe som kan skyldes forhold som lite tvister, god sikkerhet for kravet, fordelaktig størrelse på kravene m.m. Eller kan de store overskuddene rett og slett forklares med at selskapene tar noen snarveier på bekostning av skyldner sine rettigheter.

Forbrukslån, en venn i nøden eller evig forbannelse?

Svaret på overskriften kan være begge deler. Det som har betydning for deg er hvorfor du ønsker å søke forbrukslån og hvilken livssituasjon du er i.

Vårt beste råd. Løs problemene før de går til inkasso!

Mye kan sies om inkasso i forhold til hva som er rett og galt. Det desidert beste rådet vi imidlertid kan gi deg er å løse problemene før de faktisk havner hos inkassoselskapet. Uansett om det er kredittkort gjeld, forbrukslån, boliglån eller et ubetalt fakturakrav så er budskapet det samme, ikke la saken gå til inkasso.

Dine rettigheter når du mottar krav fra inkassobyrå

Når du mottar krav fra inkassobyrå på vegne av inkassobyråets kunde har du flere rettigheter. Dersom du er forbruker står du noe sterkere enn næringsdrivende. Denne artikkelen er skrevet under forutsetning av at kravet du har mottatt er såkalt fremmedinkasso, d.v.s. at kravet drives inn på vegne av inkassobyråets kunde (ikke egne eller kjøpte fordringer).

Økning i forbrukslån og kredittkortgjeld som går til inkasso

Tilbakemeldinger fra flere inkassobyråer viser en urovekkende økning i inkassosaker som gjelder kredittkort og forbrukslån. Inkassobyråene ser på dette som tyngre saker noe som er en svært urovekkende trend.

Kan jeg kreve lavere utleggstrekk på grunn av høye strømpriser?

Svart vårt er tydelig JA, du kan og bør kreve utleggstrekket nedsatt hvis du har unormal høy strømregning.

Vinteren 2021/ 2022 har vært preget av særdeles høye strømpriser, noe som ikke er tatt hensyn til når livsoppholdssatsene ved utleggstrekk som gjelder fra 1.7.2021. ble fastsatt. Disse satsene justeres årlig etter konsumprisindeksen. Spørsmålet mange av våre lesere dermed stiller seg er hvorvidt de kan kreve å få nedtatt løpende utleggstrekk i lønn eller trygd på grunn av høye strømpriser.

Når det skal fastsettes et utleggstrekk skal det tas hensyn til boutgifter samt nødvendige midler til livsopphold. Utgifter til strøm regnes ikke som boutgifter, men noe som skal dekkes av midler avsatt til livsopphold. Gjeldende livsoppholdssatser er veiledende, men skal som en hovedregel følges. Dersom de avvikes, må dette begrunnes av namsmyndighetene som fastsetter/ endrer trekket.

Siden de uventede høye strømprisene må anses som en del av nødvendige utgifter til livsopphold, samt at forbruket kun i begrenset grad kan reduseres, er vår klare oppfatning at namsmyndighetene kan ta hensyn til de unormalt høye strømprisene når det fastsettes ellers foretas endringer i utleggstrekk. Skyldner bør i slike tilfeller få beholde et forholdsmessig høyere beløp til nødvendig livsopphold.

Skyldner må være forberedt på å redegjøre for historiske og nåværende strømutgifter/ forbruk ovenfor namsmyndighetene for at dette skal hensyntas, men det bør samtidig være åpenbart for namsmyndighetene at dette er en vesentlig økt kostnad for de aller fleste i vinter, og de bør ikke være for pirkete på dokumentasjonen.